Sign In

Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Đồng Tháp góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới

20/08/2015

Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Đồng Tháp góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới
Vào các ngày 17, 27/7/2015 và ngày 11/8/2015 đại diện Lãnh đạo Cục, Chi ủy, Công đoàn và Chi đoàn Cục THADS đã thay mặt toàn thể công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đến thăm 03 xã trong 30 xã điểm của tỉnh Đồng Tháp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 
Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng và lâu dài, cần sự chung sức và quyết tâm của cả cộng đồng nên ngay từ đầu năm 2015 Cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn cơ quan Cục phát động sâu rộng trong đội ngũ đảng viên, công chức, đoàn viên thanh niên làm công tác thi hành án dân sự ở địa phương thực hiện nhiều việc làm thiết thực, tích cực hưởng ứng chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đã tổ chức vận động 100% công chức tham gia đóng góp kinh phí để lập quỹ của Ngành hỗ trợ 05 xã điểm xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.
Đến nay, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã đến thăm và hỗ trợ được 03 xã, gồm: xã Thường Phước 2 huyện Hồng Ngự, xã Tân Quy Tây thành phố Sa Đéc, xã An Bình A thị xã Hồng Ngự, với số tiền 15.000.000 đồng, với mục đích góp một phần cùng địa phương sớm xây dựng đạt các tiêu chí xã nông thôn mới.
Có thể nói đây là một hoạt động thiết thực của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện có hiệu quả mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế xã hội và diện mạo nông thôn trên địa bàn theo chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước./.
                                                                                                       Ngọc Giàu
Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các tin đã đưa ngày: