Sign In

Họp mặt Thẩm tra viên những tháng đầu năm 2019

15/01/2019

Họp mặt Thẩm tra viên những tháng đầu năm 2019
Thực hiện ý kiến kết luận của Cục trưởng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019, sáng ngày 11/01/2019, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Văn phòng Cục (Bộ phận một cửa) và Phòng Tài chính - Kế Toán (Bộ phận kế toán nghiệp vụ) tổ chức họp mặt với đội ngũ Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố để trao đổi, rút kinh nghiệm một số vấn đề liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; bộ phận một cửa; nghiệp vụ thẩm tra hồ sơ lưu trữ và một số vấn đề liên quan đến kế toán nghiệp vụ. Cuộc họp do ông Trần Công Bằng, Trưởng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì; tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS.
 
Tại cuộc họp, đã đánh giá về thực trạng và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS qua công tác kiểm tra năm 2018 và hệ thống lại những vấn đề pháp lý của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS; đồng thời đưa ra một số giải pháp tăng cường hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS trong tỉnh. Ngoài ra, qua cuộc họp còn trao đổi, nắm bắt thêm các nhiệm vụ khác của Thẩm tra viên do Thủ trưởng cơ quan giao.
Sau khi nghe trình bày những khó khăn vướng mắc, cũng như các ý kiến thảo luận, trao đổi của các thành viên dự họp, Trưởng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Trần Công Bằng kết luận: Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm tra viên theo quy định tại Điều 67 Nghị định 62/2016/NĐ-CP; đề nghị đội ngũ Thẩm tra viên cần chấn chỉnh, khắc phục những mặt còn hạn chế của mình; tăng cường tham mưu cho lãnh đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tiêu cực, tham nhũng và bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS; tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, khẳng định và nâng cao vai trò của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, đóng góp thiết thực cho việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành trong tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo.
Phan Thanh Việt

Các tin đã đưa ngày: