Sign In

Tập huấn Phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự

21/09/2019

Tập huấn Phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
Nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động, cung cấp các dịch vụ, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã triển khai xây dựng Phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
             Trong 02 ngày 19 và 20/9/2019, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức lớp tập huấn các phần mềm nói trên tại tỉnh Long An cho 20 Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, với thành phần tham dự tập huấn gồm có: Lãnh đạo Cục, Chánh Văn phòng, Văn thư, công chức phụ trách công nghệ thông tin và công chức làm công tác hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại các Cục Thi hành án dân sự.
             Theo chỉ tiêu thì mỗi đơn vị chỉ được cử tối đa 05 người dự. Tuy nhiên, nhận thấy được tính chất quan trọng của việc tập huấn nên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã xin Ban tổ chức cho thêm 01 suất, tổng cộng Đoàn Đồng Tháp có 06 đồng chí tham dự lớp tập huấn.
            Tại lớp tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên của Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Công nghệ thông tin phổ biến các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác quản lý văn bản và chỉ đạo, điều hành trên Phần mềm, đồng thời các giảng viên đã tập trung hướng dẫn các học viên về cách sử dụng các tính năng của 2 Phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.
   
Hình ảnh học viên thực hành Phần mềm
 
          Qua 02 ngày tập huấn, đã giúp cho các học viên tiếp cận, nắm bắt được các vai trò, thao tác sử dụng của hai Phần mềm để có thể sử dụng tốt ngay khi chính thức triển khai Phần mềm trong thời gian tới.

Tác giả ảnh: Huỳnh Thị Diễm Trinh, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS

Các tin đã đưa ngày: