Sign In

Đồng Tháp: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Lễ kết nạp đảng viên mới

31/05/2018

Đồng Tháp: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Lễ kết nạp đảng viên mới
Chiều 24 tháng 5 năm 2018, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thái Đức Tuệ Mẫn - Ủy viên Ban Thường vụ / Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, cùng các đảng viên thuộc Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự Tỉnh.
 
Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II và Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Chi ủy giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo các báo cáo đánh giá, thì trong nửa nhiệm kỳ qua với ý thức tự giác và trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đề ra, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình, luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng, Chính quyền và các Đoàn thể, tập trung xây dựng đảng, các tổ chức đoàn thể và cơ quan vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Song bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ, tập thể Chi ủy cũng còn một số mặt hạn chế nhất định nêu rõ trong báo cáo và được đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đánh giá khá cao về tinh thần phê bình và tự phê bình của Chi bộ.
Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ thêm một số vấn đề có tác động trực tiếp đến hoạt động của Chi bộ và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Kết luận Hội nghị, Bí thư Chi bộ Bùi Văn Ty quán triệt, yêu cầu toàn Chi bộ phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức, xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trong cùng ngày 24 tháng 5 năm 2018, Chi bộ đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Võ Thị Lụa. Phó Bí thư Chi bộ Lê Hà Nhựt Phượng thông qua quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh; Đảng viên mới Võ Thị Lụa đọc lời tuyên thệ và Bí thư Chi bộ Bùi Văn Ty đã nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công 01 đảng viên chính thức hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí Võ Thị Lụa trong thời gian dự bị.
                                                                                                                  Trúc Linh
                                                                                                      Chi bộ cơ sở Cục THADS
 

Các tin đã đưa ngày: