Sign In

Tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

17/05/2023

Tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường Bông Sen, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến đến 219 điểm cầu trong tỉnh. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tham dự tại điểm cầu trực tiếp, các đảng viên tham dự tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo những nội dung cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gợi ý nội dung thảo luận.
Buổi chiều tại Hội trường B, Cục Thi hành án dân sự tập trung thảo luận, trao đổi về các nội dung cơ bản của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thảo luận, liên hệ đến thực tiễn xây dựng Chi bộ, cơ quan Cục Thi hành án dân sự một số nội dung như: Làm rõ một số vấn đề có tính lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong 10 năm qua; chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, đồng thời liên hệ thực tiễn áp dụng vào hoạt động thi hành án dân sự...
Thông qua Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đảng viên Chi bộ Cục Thi hành án dân sự nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.
Ngọc Thật

Các tin đã đưa ngày: