Sign In

công bố và hướng dẫn sử dụng ca khúc chung của Hệ thống Thi hành án dân sự

16/06/2016

Thực hiện Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 02/6/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt ca khúc chung của Hệ thống Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự công bố và hướng dẫn sử dụng ca khúc, cụ thể như sau:
1. Công bố ca khúc“Bài ca Thi hành án” - Nhạc Lê Phúc, lời Lê Phúc - Lê Quang Tiến là Ca khúc chung của Hệ thống Thi hành án dân sự (Nhạc và lời đăng tải trên mục Tin tức - Sự kiện, Trang thông tin Thi hành án dân sự).
2. Các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống Thi hành án dân sự giới thiệu, phổ biến ca khúc đến toàn thể công chức, người lao động và sử dụng ca khúc là tiết mục văn nghệ trong sự kiện, hoạt động tập thể của cơ quan đơn vị.
Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai, thực hiện./.
 

Các tin đã đưa ngày: