Sign In

Hội nghị trực tuyến kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự

27/05/2019

Hội nghị trực tuyến kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự
Nhằm tăng cường công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống Thi hành án dân sự, sáng ngày 24/5/2019, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị  số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự.
Hội nghị do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì; được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội (trụ sở Bộ Tư pháp) và 63 điểm cầu tại 63 Cục THADS với tổng số đại biểu là 2537 người.
Tham dự Hội nghị, về phía Tổng cục THADS có tập thể Lãnh đạo Tổng cục; Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội Tổng cục; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục và  toàn thể công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính của Tổng cục.
Tại 63 Cục THADS có tập thể Lãnh đạo, cấp ủy Cục; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Cục; Lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương, Chấp hành viên thuộc Cục; các Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc và toàn thể công chức làm công tác tổ chức cán bộ, công chức kế toán thuộc Cục và các Chi cục.
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả qua 05 năm thực hiện Chỉ thị, nghe các báo cáo chuyên đề và thảo luận nội dung báo cáo. Qua đó cho thấy công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, từ việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ngày 30/10/2016 gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên…  Việc công khai, minh bạch được thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt công tác của Hệ thống THADS.
Trong 05 năm qua, Hệ thống THADS đã tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong mọi hoạt động của cơ quan THADS, nhất là những lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tiêu cực, tham nhũng cao như: Hoạt động nghiệp vụ thi hành án (xác minh điều kiện thi hành án; áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; định giá, bán đấu giá tài sản; thu-chi tiền thi hành án…); trong công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tài chính, kế toán; công tác văn phòng… Từ đó, đưa ra các biện pháp phòng ngừa phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống THADS.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bí thư Đảng ủy Tổng cục đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng liên quan đến công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng nói chung và trong thi hành án dân sự nói riêng.
Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị, tích cực, thẳng thắn để chỉ ra những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân chủ quan, khách quan, nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống THADS trong thời gian tới và những năm tiếp theo.
Kết luận chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận những kết quả Hệ thống THADS đã đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS, đồng thời, đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm của Tổng cục THADS và các đại biểu tham dự. Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị được chuẩn bị kỹ, chất lượng, thẳng thắn, đóng góp nhiều giải pháp quan trọng trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo, công chức cơ quan THADS trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; trong việc ngăn chặn, loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động thi hành án dân sự;  xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thi hành án dân sự liêm, chính, chí công, vô tư, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần củng cố, kỷ luật, kỷ cương trong toàn Hệ thống.
Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương và các cơ quan có liên quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện đồng bộ, toàn diện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, từng bước hạn chế và đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan THADS.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Mai Lương Khôi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cảm ơn sự quan tâm và tiếp thu toàn bộ chỉ đạo của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh. Đồng thời Tổng Cục trưởng yêu cầu toàn thể Lãnh đạo, công chức của Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng. Ngoài ra, tất cả lãnh đạo, công chức, người lao động trong hệ thống THADS nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt đầy đủ quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành đối với công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng.


Theo Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: