Sign In

Buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục với Cục Thi hành án dân sự 63 tỉnh, thành phố

17/01/2017

Buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục với Cục Thi hành án dân sự 63 tỉnh, thành phố
Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2017, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tham gia buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục với các Cục Thi hành án dân sự 63 tỉnh, thành phố. Buổi làm việc do Lãnh đạo Tổng cục chủ trì, với sự tham dự của hơn 575 công chức là Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, lãnh đạo Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục và chuyên viên làm công tác thống kê, tổng hợp, thư ký
 
Tại buổi làm việc, Tổng cục đã thông qua báo cáo một số kết quả công tác thi hành án dân sự quý I năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu quý II năm 2017 và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan thi hành án dân sự quý I năm 2017. Theo báo cáo, kết quả thi hành xong toàn quốc về việc 110.795 việc, đạt tỉ lệ 35,14% và về tiền 10.275 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 12,18%. Cũng theo báo cáo, Tổng cục Thi hành án dân sự đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2017 theo từng nhóm có sự phù hợp với bình quân số án/Chấp hành viên, trong đó có 04 chỉ tiêu chính được giao cụ thể như sau: (1) Chỉ tiêu tỷ lệ việc thi hành xong/số có điều kiện thi hành: được giao thấp nhất là 70%, cao nhất là 74%; (2) Chỉ tiêu tỷ lệ tiền thi hành xong/số có điều kiện thi hành: được giao thấp nhất là 30%, cao nhất là 34%; (3) Chỉ tiêu tỷ lệ giảm số việc chuyển kỳ sau/số có điều kiện thi hành: được giao thấp nhất là 8%, cao nhất là 10%; (4) Chỉ tiêu tỷ lệ giảm số tiền chuyển kỳ sau /số có điều kiện thi hành: được giao thấp nhất là 6%, cao nhất là 8%.
Tiếp đó, theo gợi ý của lãnh đạo Tổng cục, các đại biểu tại các điểm cầu địa phương đã thẳng thắn, mạnh dạn trao đổi, thảo luận làm rõ các nguyên nhân dẫn tới kết quả thi hành án của một số địa phương đạt thấp, đề xuất biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục đã có những ý kiến trả lời các kiến nghị của địa phương, đưa ra các giải pháp cụ thể trong công tác tổ chức cán bộ, nghiệp vụ thi hành án…
Kết thúc buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của toàn Hệ thống thi hành án dân sự trong qúy I/2017. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng nhấn mạnh một số vấn đề như kỷ cương, kỷ luật hành chính trong một số lĩnh vực còn chưa được bảo đảm như: Việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2017 còn chưa bám sát Quy trình xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác hàng năm; việc tổ chức họp báo Quý của nhiều cơ quan THADS địa phương còn chưa đúng thời hạn quy định; chế độ báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành còn chưa nghiêm… Trên cơ sở đó, Tổng cục trưởng đã yêu cầu toàn Hệ thống thi hành án dân sự phải tiếp tục triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác trong Quý II/2017, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau: Chú trọng kiểm tra công tác phân loại án bảo đảm chính xác, đúng pháp luật, đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, tránh tâm lý đủng đỉnh, xả hơi trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, tập trung xác minh phân loại án chính xác, giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm, tín dụng ngân hàng; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục; Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt công tác, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành để bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt và trong việc triển khai thực hiện thí điểm cơ chế một cửa, thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp; Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Quan tâm chăm lo đời sống, động viên công chức, người lao động trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là thăm hỏi, động viên các gia đình gặp khó khăn hoặc bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua theo phương châm “Vui tươi, yên bình, an toàn, tiết kiệm”./.
 

Các tin đã đưa ngày: