Sign In

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

28/05/2019

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Sáng ngày 27/5/2019, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) Tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2019, với sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo THADS Tỉnh; ông Bùi Văn Tấn, Cục trưởng Cục THADS Tỉnh - Phó trưởng Ban chỉ đạo THADS Tỉnh. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo THADS Tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo THADS các huyện, thị, thành và Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Bùi Văn Tấn cho biết trong 6 tháng đầu năm 2019, với những hoạt động thiết thực, hiệu quả của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp tỉnh, huyện trong thời gian qua đã tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp và trong việc tổ chức thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương; cùng với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, vận động, thuyết phục các bên đương sự tự nguyện thi hành án, thỏa thuận thi hành án của đội ngũ Chấp hành viên, công chức cơ quan THADS, đã góp phần nâng cao kết quả thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã đạt được một số kết quả khả quan, nổi bật, như: toàn tỉnh thi hành xong về việc đạt 62,75%/73%, về tiền đạt 18,56%/33% (so với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, kết quả thi hành án của tỉnh Đồng Tháp xếp hạng thứ 24 về việc và thứ 23 về tiền. Riêng tại khu vực 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ, Đồng Tháp xếp hạng thứ 1 về việc và thứ 7 về tiền); công tác tự kiểm tra, kiểm tra được chú trọng, tăng cường hơn trước; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc... 
Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp cần được xem xét, tháo gỡ trong thời gian tới, cụ thể như: một số Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chậm cung cấp thông tin liên quan đến quyền sử dụng đất hoặc thông tin cung cấp chưa rõ ràng (đất hộ hay là đất của cá nhân); khi tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, nếu người phải thi hành án không xác định ranh giới quyền sử dụng đất, những người giáp ranh không ký vào biên bản xác định ranh đất; đất khoanh bao (đất chưa được cấp đổi giấy theo bản đồ lưới, đất chưa xác định được ranh giới) thì cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất từ chối không đo đạt để kê biên, xử lý; khó khăn trong việc xóa thế chấp trong trường hợp tài sản của người phải thi hành án đã đăng ký thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều thửa đất để vay vốn tại ngân hàng…
 
Tiếp đó, các đại biểu có nhiều ý kiến thảo luận hiệu quả, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm liên quan đến đất đai, tài sản hộ gia đình, công tác phối hợp giữa các ngành có liên quan,… Đồng thời, kiến nghị, đề xuất, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo đến cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019...
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Dương ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thi hành án... Tuy nhiên, Chủ tịch UBND Tỉnh cũng lưu ý kết quả thi hành về việc, về tiền ở một số đơn vị còn thấp; số lượng việc, tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau ở một số đơn vị còn nhiều; kết quả công tác thi hành án có liên quan trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Do đó, để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, huyện cần quan tâm chỉ đạo tổ chức thi hành án, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các vụ việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều người; phát huy tốt vai trò hạt nhân, thủ lĩnh đơn vị, để xứng đáng là chính quyền phục vụ Nhân dân.   
Ngoài ra, Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát và giải quyết các kiến nghị của cơ quan thi hành án; các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp, quy định rõ nội dung công việc và thời gian thực hiện; các cơ quan thi hành án dân sự cần phân định nhóm công việc và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cấp có thẩm quyền giải quyết, không được đùn đẩy, kéo dài thời gian giải quyết, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có liên quan trong quá trình thi hành án./.
                                                                                                                        Ngọc Giàu
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: