Sign In

Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2008

08/07/2015

Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2008
Để triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 đến công chức, người lao động thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh. Sáng ngày 07/7/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự với sự tham gia của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự và các công chức là Chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thi hành án và chuyên viên của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh.
 
          Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, ông Bùi Văn Tấn cho biết ngày 25 tháng 11 năm 2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 và Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự có nhiều điểm mới quan trọng có tính đột phá mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12. Luật sửa đổi, bổ sung 47 Điều; bãi bỏ Điều 32, 33, 34, 51, 138. 139, điểm b Khoản 1 Điều 163, các khoản 3 và 4 Điều 179 của Luật thi hành án dân sự năm 2008.
          Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Phú Thiện, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp triển khai những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12. Theo đó, có một số nội dung sửa đổi, bổ sung nổi bật như: Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án; Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án; Về việc bổ nhiệm chức danh Chấp hành viên; Về xác minh điều kiện thi hành án (Điều 44, 44ª và 45); Về biện pháp bảo đảm thi hành án (Điều 67, Điều 68 và Điều 69)….
            Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận về những vướng mắc xoay quanh các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự  nhằm để áp dung Luật một cách có hiệu quả vào công tác thi hành án dân sự. Từ đó, đảm bảo việc thực thi pháp luật thi hành án đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án đạt các chỉ tiêu Quốc hội giao trong năm 2015 và các năm tiếp theo.
            Kết thúc Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự ông Nguyễn Phú Thiện đã biểu dương tinh thần của các đại biểu tham dự, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng các đại biểu tham dự đầy đủ, nghiêm túc và có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi. Qua đó, Ông cũng yêu cầu Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự cần tiếp tục phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung tại đơn vị mình để đảm bảo mỗi công chức và người lao động đều hiểu và áp dụng đúng các quy định của Luật; các công chức phải nghiên cứu hơn nữa các quy định của Luật sử đổi, bổ sung để áp dụng đúng các quy định của Luật tránh tình trạng xảy ra vi phạm…/.
Nguyễn Kim Tuân

Các tin đã đưa ngày: