Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Lế Kết nạp Đảng viên mới

15/07/2015

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Lế Kết nạp Đảng viên mới
Thực hiện Quyết định số 1376-QĐ/ĐUK ngày 09/6/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên.
           Ngày 03/7/2015, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đ/c Hoàng Thoan.
          Tham dự có 21/24 đảng viên chính thức. Chi bộ đã mời các tổ chức đoàn thể Cục tham dự báo cáo giới thiệu quần chúng ưu tú để chi bộ đề nghị kết nạp đảng cho đ/c Hoàng Thoan.
          Trong không khí trang nghiêm của buổi Lễ, đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và tượng Bác Hồ kính yêu, đ/c Hoàng Thoan đã đọc Đơn xin vào đảng, đảng viên hướng dẫn, theo dõi và các tổ chức đoàn thể đọc Nghị quyết giới thiệu người vào đảng.
 

         
          Đại diện Cấp ủy chi bộ, đ/c Nguyễn Văn Vĩnh đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đ/c Hoàng Thoan, đồng thời quán triệt 04 vụ của đảng viên theo Điều 2, Điều Lệ Đảng và yêu cầu đ/c đảng viên dự bị Hoàng Thoan đọc lời tuyên thệ.


Theo Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Các tin đã đưa ngày: