Sign In

Hoạt động của Cục

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THADS HUYỆN CHƯ PƯH, IA GRAI

08/07/2021

      Chiều ngày 05 và 07/7/2021, Cục THADS tỉnh Gia Lai do đồng chí Đào Trọng Giáp, Cục trưởng chủ trì buổi Lễ tổ chức công bố và trao Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc điều động, bổ nhiệm đối với đồng chí Trương...