Sign In

Hoạt động của Cục

Xây dựng mối quan hệ hợp tác về Tư pháp giữa Việt Nam và Phần Lan

19/09/2023

Tiếp tục thực hiện chương trình công tác theo Quyết định số 1432/QĐ-BTP ngày 28/7/2023 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Mai Lương Khôi dẫn đầu đã có các buổi làm việc với Bộ Tư pháp và một số cơ quan tại Cộng hòa Phần...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ngày 07/4/2023

07/04/2023

            Nhận thức về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc tham gia “hiến máu cứu người”, ngày 07 tháng 4 năm 2023 Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã vận động đoàn viên là cán bộ, công chức...

Nghiên cứu trao đổi

NHỮNG TỒN TẠI, VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC XÁC MINH TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

12/07/2023

Thi hành án dân sự là một lĩnh vực hết sức khó khăn, phức tạp, từ bản chất vốn dĩ của nó là lĩnh vực dân sự, được điều chỉnh bởi một hệ thống các quy định pháp luật gần như bao trùm mọi mặt của đời sống xã hội cho đến quá trình giải quyết được một vụ...