Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ TÁM, KHÓA XIII

26/01/2024

Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/ĐUK ngày 29/12/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Nghiên cứu trao đổi

NHỮNG BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CẦN SỚM ĐƯỢC THÁO GỠ

06/11/2023

              Thi hành án dân sự là hoạt động quan trọng quan trọng nhằm đưa bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay của Tòa án, quyết định của Trọng tài thương...