Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7) VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2020

Hoạt động của các Chi cục

GƯƠNG SÁNG ĐIỂN HÌNH

06/07/2020

      Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020) và 74 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020), tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

NGHĨA CỬ CAO ĐẸP ẤM TÌNH ĐỒNG CHÍ

16/12/2019

      Khi biết tin đồng chí Tô Đình Huấn-Thẩm tra viên của Chi cục Thi hành án huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai bị bệnh ung thư và cháu Tô Thị Ánh Hồng (con gái đồng chí Tô Đình Huấn) bị bệnh bại não, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt...