Sign In

DỰ BUỔI LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN VỚI LÃNH ĐẠO BỘ VÀ LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Hoạt động của Cục

KHỐI THI ĐUA NỘI TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

29/06/2020

      Thực hiện Quy chế hoạt động của Khối thi đua Nội chính tỉnh và Kế hoạch 197/KH-TĐKNC ngày 20/02/2020 về việc tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2020, kèm theo nội dung giao ước thi đua của Khối thi đua Nội chính tỉnh...

Hoạt động của các Chi cục

GƯƠNG SÁNG ĐIỂN HÌNH

06/07/2020

      Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020) và 74 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020), tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

NGHĨA CỬ CAO ĐẸP ẤM TÌNH ĐỒNG CHÍ

16/12/2019

      Khi biết tin đồng chí Tô Đình Huấn-Thẩm tra viên của Chi cục Thi hành án huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai bị bệnh ung thư và cháu Tô Thị Ánh Hồng (con gái đồng chí Tô Đình Huấn) bị bệnh bại não, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt...