Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÂN NHÂN GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH LIỆT SỸ NHÂN KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY TBLS 27/7/1947-27/7/2015 (28/07/2015)

Chiều ngày 27/7/2015, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, phát huy truyền thống ngàn đời của dân tộc - đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Cấp ủy, Lãnh đạo Cục, đại diện các tổ chức đoàn thể và lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục đã tổ chức buổi gặp mặt 06 cán bộ, công chức là thân nhân gia đình Thương binh-Liệt sỹ nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2015).

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 19/7 VÀ 22 NĂM CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (22/07/2015)

Sau cách mạng tháng Tám thành công, để khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác xét xử và thi hành án dân sự, ngày 24/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 13/SL, quy định về tổ chức các Tòa án và các ngạch Thẩm phán, có quy định: Ban Tư pháp xã có quyền “Thi hành những mệnh lệnh của các Thẩm phán cấp trên”. Đây chính là văn bản pháp lý đầu tiên đánh dấu sự ra đời về tổ chức và hoạt động của Cơ quan Thi hành án dân sự trong chế độ mới; tiếp đó ngày 19/7/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án. Có thể nói, đây là văn bản của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa quy định riêng về công tác thi hành án, thẩm quyền và thể thức thi hành bản án.
Các tin đã đưa ngày: