Sign In

NHỮNG KHÓ KHĂN, PHỨC TẠP VỀ ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI PHÁP (13/09/2021)

Thời gian qua, các quy định về thi hành án dân sự liên quan đến đất đai như Luật Thi hành án dân sự, Luật Đất đai đã có nhiều sửa đổi, bổ sung nhằm tạo thuận lợi cho việc thi hành các bản án dân sự nói chung, đặc biệt là các bản án mà đối tượng phải thi hành là đất đai. 

MẠNG XÃ HỘI VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (30/06/2021)

        Mạng xã hội là cụm từ rất quen thuộc với mọi người, đặc biệt là trong giai đoạn công nghệ phát triển như hiện nay. Theo qui định tại Điều 3, Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin tên mạng thì Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác.

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng” (31/05/2021)

 (ĐCSVN) - Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.
 

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (31/05/2021)

      (Chinhphu.vn) - Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố.

Giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2020-2025 (10/09/2020)

      Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025, Cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Nghị quyết trong thời gian tới.

NHỮNG BẤT CẬP TRONG VẤN ĐỀ PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (08/09/2020)

      Thi hành án dân sự là việc cơ quan có thẩm quyền tổ chức, đưa ra thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi chính đáng của người được thi hành án. Nó được xem là khâu cuối cùng, đánh dấu kết thúc một vụ việc, vụ án dân sự đã trải qua quá trình tố tụng dân sự kể từ khi Tòa án thụ lý đến khi đưa vụ án ra giải quyết bằng một bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và được đưa ra thi hành án. Ở giai đoạn này tưởng chừng như quyền lợi của người được thi hành án sẽ được đảm bảo bằng việc cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án là xong vụ việc. Tuy nhiên ở giai đoạn này người được thi hành án lại tiếp tục gặp rắc rối đó là người phải thi hành án có phát sinh tranh chấp trong việc xác định, phân chia tài sản chung nên việc thi hành án phải bị gián đoạn để chờ thực hiện phân chia tài sản chung làm cho việc thi hành án bị kéo dài, quyền lợi của người được thi hành án bị ảnh hưởng.
Các tin đã đưa ngày: