Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Thành tổ chức Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022

13/10/2017

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Thành tổ chức Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-CĐCS ngày 19/4/2017 của Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Hải Dương về việc tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022, chiều ngày 12/10/2017, Công đoàn bộ phận Chi cục THADS huyện Kim Thành đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Đoàn Đình Chiến - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Hải Dương dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có toàn thể đoàn viên Công đoàn bộ phận Chi cục THADS huyện Kim Thành.
 
Trên tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã thẳng thắn đánh giá những kết quả đã đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, rút ra những bài học kinh nghiệm đối với Ban Chấp hành Công đoàn khóa cũ. Đại hội cũng đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022, chú trọng đề ra mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả công tác công đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận sôi nổi, trách nhiệm góp phần bổ sung và hoàn thiện Báo cáo công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đoàn Đình Chiến - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Hải Dương đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả của Công đoàn bộ phận Chi cục THADS huyện Kim Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời quán triệt, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022.
Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đồng chí, đảm bảo đúng số lượng, chất lượng và cơ cấu với số phiếu tuyệt đối; Đại hội đã bầu 02 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Hải Dương.

                                                                                                                                    Thanh Tùng
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: