Sign In

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

28/07/2020

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 2681/UBND-VP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: