Sign In

Cục Thi hành án dân sự Hải Dương triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024 và tổng kết Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

15/12/2023

Cục Thi hành án dân sự Hải Dương triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024 và tổng kết Luật Thi hành án dân sự năm 2008.
Chiều ngày 14/12/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024 và tổng kết Luật Thi hành án dân sự năm 2008.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Hùng- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh; tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo: Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên - Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hải Dương; đại diện Lãnh đạo các đơn vị:  Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp- Công an tỉnh, Phòng kiểm sát thi hành án- VKSND tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai- Sở Tài nguyên và môi trường; Ban Giám thị Trại giam Hoàng Tiến- Cục C10, Bộ Công an.
Về phía các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Cục trưởng, đồng chí Đoàn Đình Chiến - Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Lại Hữu Đồng- Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục THADS tỉnh, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã, các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp; Cờ và Bằng khen năm 2023 của UBND tỉnh và toàn thể công chức cơ quan Cục THADS tỉnh.
Báo cáo kết qủa thi hành án năm 2023 cho thấy: Trong bối cảnh công việc ngày càng nhiều, lượng việc, tiền thụ lý phải giải quyết tăng đột biến (việc tăng 19,27%; tiền tăng 147,46%), đặc biệt số tiền thụ lý mới tăng đến 231,2%, tính chất ngày càng phức tạp, nhiều vụ việc có số tiền phải thi hành rất lớn, đương sự ở nhiều địa bàn khác nhau, nhiều đương sự lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây khó khăn cho hoạt động THADS, nhiều vụ việc thi hành án liên quan đến giao đất, chia thừa kế phải tổ chức cưỡng chế... Song Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Chi cục THADS trực thuộc đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp để chỉ đạo các đơn vị thi hành án trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2023; xây dựng báo cáo tổng kết Luật THADS, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS đảm bảo chất lượng, tiến độ; phân loại việc, tiền có điều kiện đạt tỷ lệ cao; Công tác thụ lý giải quyết các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế - tham nhũng, thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác hướng dẫn, kiểm tra ngày càng hiệu quả; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc trong toàn ngành; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục được quan tâm; Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về hoạt động thi hành án dân sự; kỷ cương, kỷ luật hành chính được siết chặt và tăng cường hơn từ Cục đến các Chi cục. Toàn Ngành hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án năm 2023 về việc đạt tỉ lệ 84,41%, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao là 1,81%, về tiền đạt tỉ lệ 56,47%, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao là 10,87%.
 Bên cạnh những mặt đạt được , báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, như: còn 03 Chi cục chưa đạt tỷ lệ thi hành về tiền theo chỉ tiêu được giao, việc chỉ đạo và tổ chức thi hành một số vụ việc thi hành khó khăn, phức tạp,  vụ việc có khiếu nại, tố cáo, vụ việc liên quan đến xử lý tài sản kê biên, vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng còn chậm và chưa thực sự quyết liệt; kết quả thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng đạt tỷ lệ thấp; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế cơ quan, lề lôi, tác phong của một bộ phận công chức và người lao động chưa được nghiêm túc...
 
Báo cáo tổng kết 14 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn (từ ngày 01/7/2009 đến ngày 30/6/2023), báo cáo đã đánh giá những ưu điểm, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân; đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiến nghị đề xuất để sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của Luật Thi hành án dân sự về một số nội dung như vị trí vai trò, nhiệm vụ quyền hạn của Chấp hành viên; Quyền và nghĩa vụ của người phải thi hành án, người được thi hành án; việc ban hành Quyết định thi hành án, thủ tục xác minh, thông báo, áp dụng tổ chức cưỡng chế, xử lý vi phạm hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính thi hành án dân sự.
 Phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với kết quả công tác năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ năm 2024, đồng thời những khó khăn, vướng mắc hiện nay, nhất là khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án có giá trị lớn, cần phải có những giải pháp đột phá và quyết liệt hơn nữa trong năm 2024.
Cũng tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn đã quán triệt các nội dung Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Quy định 132-QĐ/TW.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đaoh THADS tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có bề dày thành tích, đóng góp tích cực cho công tác THADS giai đoạn 1993-2023, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thi hành THADS; tặng Cờ và Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.
  Phát biểu kết luận, chỉ đạo Hội nghị,  đồng chí  Nguyễn Minh Hùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng mà Ngành Thi hành án dân sự đã giành được trong năm 2023 và chỉ đạo các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác THADS, thi hành án hành chính đến các đơn vị trong toàn Ngành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, các nội dung về công tác THADS, THAHC trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính giai đoạn 2022 – 2026; Đặc biệt là nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Phải chủ động, tích cực để chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, đảm bảo 100% các cơ quan THADS tỉnh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 do Tổng cục THADS và Bộ Tư pháp giao. Đảm bảo phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện một cách chính xác, không chạy theo thành tích, hạn chế tối đa các sai phạm. Tăng cường kiểm tra và xử lý các sai phạm của Cục THADS tỉnh đối với các Chi cục THADS cấp huyện, đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra ở các Chi cục, nhằm ngăn chặn, phát hiện kịp thời các sai phạm vừa mới xảy ra. Cục THADS phải coi công tác kiểm tra là biện pháp hữu hiệu để tăng cường sự quản lý có hiệu quả của ngành. Làm tốt công tác tham mưu cho ngành dọc cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác THADS; tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác THADS, tôi đề nghị các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan và chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan Thi hành án trong công tác THADS, nhất là việc xác minh tài sản, xác định hiện trạng nhà đất để thi hành án. Quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan THADS trong sạch vững mạnh; tích cực cải cách thủ tục hành chính, sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự.
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Cục trưởng Cục THADS tỉnh thay mặt cho tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh để đưa vào Kế hoạch công tác năm 2024, triển khai đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo./.
                                                                                               Văn phòng Cục THADS tỉnh Hải Dương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: