Sign In

Khối nội chính tỉnh đánh giá công tác thi đua khen thưởng

31/08/2015

Nét mới trong công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị là phong trào thi đua được triển khai có chiều sâu, hướng vào các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và cơ sở.
 
Khối nội chính tỉnh vừa đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng từ đầu năm đến nay và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua những tháng còn lại của năm 2015.
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan thuộc Khối nội chính tỉnh gồm: Bộ CHQS tỉnh, sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua với các chỉ tiêu, nội dung cụ thể, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ được giao. Nét mới trong công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị là phong trào thi đua được triển khai có chiều sâu, hướng vào các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và cơ sở. Trong đó, chú trọng xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt; tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
Trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, các đơn vị trong khối thi đua Nội chính tỉnh tập trung thảo luận về những giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác thi đua trong những tháng còn lại của năm 2015.
 


Theo Báo Hải Dương

Các tin đã đưa ngày: