Sign In

Tổng cục THADS tổ chức Lớp tập huấn kiến thức về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng

22/12/2020

Tổng cục THADS tổ chức Lớp tập huấn kiến thức về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng
Chiều ngày 18/12/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Lớp tập huấn kiến thức về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng cho hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự bằng hình thức trực tuyến 64 điểm cầu (điểm cầu trung ương và 63 điểm cầu Cục Thi hành án dân sự).
Đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì buổi làm việc. Tham dự lớp tập huấn có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, Ban chỉ đạo ISO của Tổng cục, tại điểm cầu các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương có Lãnh đạo Cục phụ trách công tác văn phòng và cải cách hành chính, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công chức được giao nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính tại Cục Thi hành án dân sự.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực nhấn mạnh: Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ thì việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO là một yêu cầu bắt buộc tại các cơ quan hành chính nhà nước. Đây là công cụ được xây dựng nhằm đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính với mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Để xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO, ngày 26/4/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1015/QĐ-BTP kèm theo Kế hoạch xây dựng, mở rộng, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp và Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng của Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2019-2021.
Trên cơ sở đó, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 2343/QĐ-BTP ngày 25/11/2020 công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự. Từ Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng đã nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, các cơ quan Thi hành án dân sự sẽ chủ động xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan mình.
 


Nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản phục vụ cho việc xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Lớp tập huấn về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo hình thức trực tuyến cho đối tượng là Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự phụ trách công tác văn phòng và cải cách hành chính, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công chức được giao nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính, là những người sẽ trực tiếp tham gia và chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai Mô hình khung và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan Thi hành án dân sự.
 
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực đề nghị các đồng chí tham dự tập huấn nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, tiếp thu các nội dung và chủ động trao đổi, thảo luận để làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai Mô hình khung tại các cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện; chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Chánh Văn phòng Cục có trách nhiệm nghiên cứu, nắm vững các quy định để tham mưu Lãnh đạo Cục triển khai, phổ biến các nội dung của Mô hình khung; tổ chức xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục và hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tại các Chi cục.
Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm nghiên cứu Mô hình khung, tập trung vào các quy trình giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, phục vụ xây dựng chi tiết các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong Hệ thống quản lý chất lượng của Cục và các Chi cục. Các đồng chí được giao nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính tại Cục chú ý tiếp thu để vận dụng vào xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục đảm bảo đúng hình thức, nội dung theo quy định.

Về phía giảng viên, Phó Tổng cục trưởng đề nghị truyền tải đầy đủ, dễ hiểu, dễ tiếp cận nội dung tập huấn theo yêu cầu; đồng thời cũng chủ động gợi ý nêu vấn đề, thảo luận, giải đáp làm rõ những ý kiến phát biểu của học viên.
 


Tại buổi tập huấn, đại diện cơ quan tư vấn tổ chức đào tạo kiến thức tập trung vào 04 nhóm vấn đề cơ bản:
1. Nhận thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
2. Phổ biến Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự được công bố theo Quyết định số 2343/QĐ-BTP ngày 25/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
3. Hướng dẫn cách thức triển khai, xây dựng, ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Mô hình khung đã công bố tại các cơ quan Thi hành án dân sự.
4. Hướng dẫn đánh giá nội bộ, thực hiện khắc phục sau đánh giá và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Thi hành án dân sự.
 

Các học viên tham gia lớp tập huấn đã nghiêm túc tiếp thu các kiến thức về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời chủ động trao đổi, thảo luận tại buổi đào tạo để làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: