Sign In

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương trong thực thi nhiệm vụ

29/01/2021


 Năm công tác vừa qua,  Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, điều hành các đơn vị và đề ra nhiều biện pháp, giải pháp trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chủ trương “hướng về cơ sở”, tổ chức nhiều buổi làm việc với các đơn vị thuộc Cục và Chi cục THADS cấp huyện , để chỉ đạo giải quyết công việc; kết quả công tác THADS đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu được giao, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuy nhiên, vẫn còn đơn vị chưa đạt chỉ tiêu về tiền; ý thức chấp hành pháp luật của đương sự chưa cao, có vụ việc, người phải thi hành án trốn tránh, chây ỳ, chống đối người thi hành công vụ, ... Những tồn tại, hạn chế nói trên được xác định là do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp nên một số hoạt động của các cơ quan THADS bị gián đoạn; số tiền phải thi hành theo các bản án, quyết định liên quan đến tín dụng ngân hàng, án có giá trị lớn chiếm phần lớn so với tổng số tiền phải thi hành, trong khi đó, khá nhiều người phải thi hành án không có tài sản hoặc có rất ít tài sản để thi hành án…, bên cạnh đó, vẫn còn Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác, ý thức tổ chức kỷ luật còn hạn chế; chưa thực hiện nghiêm công tác tự kiểm tra mặc dù các đơn vị đã xây dựng Kế hoạch từ đầu năm.
Tại hội nghị triển khai công tác THADS năm 2021, trong số các nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện có trách nhiệm, nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, hoàn thành các nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao, đặc biệt tập trung thi hành các vụ việc trọng điểm, địa bàn trọng điểm, vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án có giá trị lớn…; trong số những giải pháp chủ yếu là tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ đối với các đơn vị trực thuộc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công chức, người lao động nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Cục THADS tỉnh đã ban hành các Quy chế, trong đó có Quy chế làm việc quy định về nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác và cách thức, quy trình giải quyết công việc đối với công chức, người lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thiết nghĩ, để Quy chế được thực hiện bài bản, hiệu quả thì đòi hỏi ý thức, tinh thần tự giác của cá nhân mỗi công chức, người lao động, đặc biệt là tính tiền phong, gương mẫu của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục. Trong đó, các thành viên trong Tổ kiểm tra công vụ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục duy trì và tăng cường kiểm tra đột xuất, đi vào chiều sâu, gắn với nội quy, quy chế làm việc nhất là đối với đội ngũ Chấp hành viên, việc chấp hành thời giờ làm việc; hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của công chức, người lao động; việc thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/03/2013 của Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc; việc tiếp công dân, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị. Từ đó biểu dương những đơn vị thực hiện tốt, phê bình những trường hợp tái phạm, nhằm tăng cường hơn nữa kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, nâng cao tính tự giác của đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19,  Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 10 - CT/TU ngày 28/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay./.
                                                                                                                         
                                                                                                                 Nguồn: Tổ kiểm tra công vụ

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: