Sign In

Giấy ủy quyền số 559/GUQ-CTHADS ngày 20/5/2021 về phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí (Trả lời theo văn bản số 35/2021/GGT-PBĐ-TL ngày 05/4/2021 của Phòng Bạn đọc- Tư liệu thuộc Báo Hải Phòng)

21/05/2021

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: