Sign In

Giấy ủy quyền số 752/GUQ-CTHADS ngày 02/7/2021 về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trả lời nội dung đề nghị tại văn bản ngày 01/7/2021 của Nhà báo Võ Văn Việt thuộc cơ quan Báo Nông nghiệp Việt Nam

02/07/2021

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: