Sign In

Giấy ủy quyền số 863/GUQ-CTHADS ngày 16/7/2021 về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trả lời nội dung đề nghị tại văn bản ngày 13/7/2021 của Phòng Bạn đọc- Tư liệu thuộc Báo Hải Phòng

16/07/2021

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: