Sign In

Thông báo số 421/TB-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng v/v nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

29/12/2020

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: