Sign In

Ngày 20/01/2016, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

22/01/2016

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng ngày 20/01/2016, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Tiến Binh – Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng, cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc cục.
Thay mặt lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân huyện Kiến Thụy, đồng chí Phạm Văn Vơ – Chi cục trưởng báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2015, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016, phát động phong trào thi đua toàn đơn vị. Với đặc thù Kiến Thụy là một huyện thuần nông, địa bàn rộng, trình độ dân trí còn hạn chế, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Cục Thi hành án dân sự thành phố, Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện, với sự nỗ lực, cố gắng Chi cục đã hoàn thành 2/3 chỉ tiêu mà cấp trên giao. Kết quả đạt 94% về việc; giảm 10% án chuyển kỳ sau.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Binh – Phó Cục trưởng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đơn vị trong năm qua. Chi cục đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên. Tuy nhiên, năm 2015 đơn vị chưa đạt chỉ tiêu về tiền; nhiệm vụ năm công tác 2016 còn nặng nề và yêu cầu đơn vị cần: Xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp các cơ quan hữu quan. Đổi mới phương pháp làm việc, bám sát cấp ủy chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo thi hành án; chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật, rèn luyện phẩm chất cán bộ, nâng cao tinh thần chủ động đoàn kết nhất trí trong cơ quan và chăm lo cán bộ công chức....làm tốt hơn nữa để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được được giao.
Thay mặt lãnh đạo Chi cục đồng chí Phạm Văn Vơ - Chi cục trưởng trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục. Năm 2016, Chi cục Thi hành án dân huyện Kiến Thụy sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

 


Theo Trần Đại Sỹ - Chi cục THADS huyện Kiến Thụy

Các tin đã đưa ngày: