Sign In

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021), Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lãng tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

13/07/2021

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021), Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lãng tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
Công tác thi hành án dân sự mang tính thực tiễn cao, có vai trò rất quan trọng góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững kỷ cương, củng cố niềm tin của Nhân dân vào lẽ phải, công bằng, sự tiến bộ và tính ưu việt của chế độ.
Để công tác thi hành án dân sự thực sự hiệu quả, chất lượng, mặt khác khơi dậy được tinh thần quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của tập thể và mỗi cá nhân trong cơ quan thì việc đẩy mạnh các phong trào thi đua là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”, thực hiện Kế hoạch thi đua của Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2021 với Chủ đề: “Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao,  lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021), trên cơ sở các phong trào thi đua do Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng phát động hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021), Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lãng đã phát động và đẩy mạnh các đợt thi đua thi hành án dân sự cao điểm năm 2021 nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Với đặc điểm tình hình đơn vị hiện nay có: Chi cục trưởng đồng thời là Chấp hành viên trung cấp, 02 Phó Chi cục trưởng đồng thời là Chấp hành viên sơ cấp, 01 Chấp hành viên sơ cấp, 01 Thẩm tra viên, 01 Thư ký thi hành án, 01 Văn thư- Lưu trữ, 03 Hợp đồng lao động.
Vượt qua những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, toàn thể lãnh đạo, chấp hành viên, công chức và người lao động cơ quan đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, ra sức học tập, rèn luyện, đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc, sáng tạo trong việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thi hành án dân sự, vận dụng các quy định của pháp luật phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, tính chất vụ việc cụ thể. Qua đó, kết quả thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lãng luôn thuộc tốp đầu thành phố Hải Phòng. Điều này thể hiện nổi bật qua các số liệu cụ thể sau (giai đoạn 2016-2021):
- Năm 2016: Đã thi hành xong 307 việc, với số tiền 11 tỷ 115 triệu 205 nghìn đồng, đạt 85% về việc (vượt 15% so với chỉ tiêu được giao), 38% về tiền (vượt 8% so với chỉ tiêu được giao) so với số việc, số tiền có điều kiện thi hành.
- Năm 2017: Đã thi hành xong 410 việc, với số tiền 14 tỷ 839 triệu 301 đồng, đạt 90.3% về việc (vượt 18.3% so với chỉ tiêu được giao), 46.9% về tiền (vượt 15.9% so với chỉ tiêu được giao) so với số việc, số tiền có điều kiện thi hành.
- Năm 2018: Đã thi hành xong 438 việc, với số tiền 4 tỷ 214 triệu 973 nghìn đồng, đạt 92.4% về việc (vượt 19.9% so với chỉ tiêu được giao), 32.3% về tiền (vượt 0.3% so với chỉ tiêu tổng cục giao, thiếu 0,7 % chỉ tiêu cục THADS TP Hải Phòng được giao) so với số việc, số tiền có điều kiện thi hành.
- Năm 2019: Đã thi hành xong 388 việc, với số tiền 10 tỷ 691 triệu 703 nghìn đồng, đạt 88% về việc (vượt 15% so với chỉ tiêu được giao), 49.7% về tiền (vượt 15.7% so với chỉ tiêu được giao) so với số việc, số tiền có điều kiện thi hành.
- Năm 2020: Đã thi hành xong 365 việc, với số tiền 5 tỷ 684 triệu 054 nghìn đồng, đạt 88.81% về việc (vượt 7.81% so với chỉ tiêu được giao), 46.5% về tiền (vượt 7,5% so với chỉ tiêu được giao) so với số việc, số tiền có điều kiện thi hành.
Đặc biệt, 9 tháng năm công tác 2021, Chi cục đã thi hành xong 303 việc, đạt tỉ lệ 81,02% về việc; thi hành xong 4 tỷ 779 triệu 87 nghìn đồng đạt tỉ lệ 44,1% về tiền (kết quả thi hành án thuộc tốp đầu các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố); phấn đấu năm công tác 2021 đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua, đặc biệt là các chỉ tiêu thi hành xong về việc, về tiền.
Ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được, nhiều năm liền đơn vị được công nhận là Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng, UBND huyện Tiên Lãng tặng Giấy khen.
Phát huy truyền thống, thành tích đạt được, không ngừng khắc phục khó khăn, nhìn thẳng vào thực tế, với tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, nghiêm túc cầu thị, lắng nghe, góp ý; theo sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Huyện ủy-HĐND-UBND-BCĐ Thi hành án dân sự huyện Tiên Lãng; tích cực phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, tập thể Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lãng tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực hết mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021 và những năm tiếp theo, đảm bảo sự hài lòng, phục vụ tốt nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Kỷ niệm 75 Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021)
 
Theo Bùi Đức Tiến- Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tiên Lãng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: