Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

30/01/2019

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; Hướng dẫn số 05/ HD- CĐVC, ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Công đoàn viên chức Thành phố Hải Phòng về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019, sáng ngày 23/01/2019, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 đồng thời thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019, đặc biệt đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của cơ quan Cục THADSTP Hải Phòng; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới và ký kết giao ước thi đua năm 2019.
       Chủ trì, điều hành Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Quang-Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng và đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa- Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.


Đ/c Trần Hồng Quang- -Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018
 
       Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. Đồng chí Trần Hồng Quang g đã đánh giá toàn diện các mặt công tác của Cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng trong năm 2018. Cục Thi hành án dân sự thành phố tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm hướng về cơ sở; phát huy vai trò gương mẫu và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo Cục phụ trách địa bàn. Các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, chủ động tổ chức thi hành các nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Năm 2018, toàn thành phố giải quyết xong 8.895 việc/17.745 việc phải thi hành với số tiền trên 1.658 tỷ đồng/7.394 tỷ đồng phải thi hành.  Kết quả thi hành xong về việc và tiền đều tăng cao so cùng kỳ năm 2017, hoàn thành 3/4 chỉ tiêu được giao. Về việc đạt 78,85%, vượt chỉ tiêu 6,85%;  về tiền đạt 37,37% vượt chỉ tiêu 5,37% so với cùng kỳ năm 2017; số việc có điều kiện chuyển kỳ sau giảm 4,4% vượt chỉ tiêu 1,4%); hoàn thành ¾ chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Cục Thi hành án dân sự thành phố đã giải quyết 02 văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, đạt tỷ lệ 66,7%; Công tác kiểm tra chuyên đề và toàn diện 13/15 đơn vị. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng và nâng cao chất lượng. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm...Công tác Văn phòng, Tài chính kế toán ngày càng đi vào nề nếp, thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ được giao; Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan đạt hiệu quả thiết thực, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị, trí tuệ tập thể, của từng công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ cơ quan.
       Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định tại Kế hoạch công tác năm 2019.


Đ/cTrần Đức Minh- Trưởng Phòng Tài chính- Kế toán báo cáo về công khai tài chính năm 2018


Đ/c Hoàng Tiến Dũng- Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

       Hội nghị cũng đã dành thời gian nghe báo cáo về công khai tài chính năm 2018, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và ý kiến trao đổi, đề xuất, kiến nghị của công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự thành phố và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 gồm 03 đồng chí (đ/c Hoàng Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; đ/c Đinh Đức Quang – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; đ/c Nguyễn Thị Mai Anh – Phó Trưởng phòng tổ chức cán bộ).
       Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục đã công bố và trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018; ký giao ước thi đua giữa Cục trưởng và Chủ tịch công đoàn cơ quan và ký giao ước thi đua giữa các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

         
Đ/c Đ/c Trần Hồng Quang- -Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
 
 
       Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa-Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan THADS, các phòng chuyên môn thuộc Cục bám sát các kế hoạch, nhiệm vụ được giao, phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao năm 2019; tiếp tục quan tâm chăm lo tạo điều kiện cho công chức được tham gia học tập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức và người lao động; đề nghị các đoàn viên công đoàn cơ quan đoàn kết một lòng, chung sức góp phần xây dựng cơ quan công sở văn minh, hưởng ứng và tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao...do đoàn thể, cơ quan phát động.
 

 Ký giao ước thi đua giữa Cục trưởng và Chủ tịch công đoàn cơ quan 

         
Các Phòng Chuyên môn ký giao ước thi đua

Tác giả ảnh: Phạm Mã Vương-Văn Phòng cơ quan
Theo Tin từ Phan Thị Nhuyến- BCH công đoàn cơ quan

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: