Sign In

Chi cục Thi hành án huyện Thủy Nguyên tổ chức cưỡng chế kê biên tàu Đoàn Thắng 46 của Công ty cổ phần Đoàn Thắng

05/10/2015

Chi cục Thi hành án huyện Thủy Nguyên tổ chức cưỡng chế kê biên tàu Đoàn Thắng 46 của Công ty cổ phần Đoàn Thắng
      Thực hiện Quyết định thi hành án số 447/2015/QĐ-CCTHA ngày 23 tháng 12 năm 2014 với nội dung: Buộc Công ty Cổ phần Đoàn Thắng do bà Lê Thị Huệ làm Giám đốc phải trả cho VFC số tiền gốc 11.941.491.667 đồng và số tiền lãi là: 11.467.443.728 đồng. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên đã tiến hành giải quyết việc thi hành án theo trình tự quy định, tuy nhiên Công ty Cổ phần Đoàn Thắng vẫn không thực hiện việc thanh toán trả nợ cho VFC. Thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên, Công ty Cổ phần Đoàn Thắng đã buộc phải đưa tầu biển Đoàn Thắng 46 về neo đậu tại Bến Sáu Phiên, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên để Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên tiến hành các thủ tục kê biên theo quy định.

       Ngày 17/9/2015, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên đã kết hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế kê biên tầu biển Đoàn Thắng 46 tại khu vực neo đậu Bến Sáu Phiên, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên. Việc kê biên tầu Đoàn Thắng 46 đã diễn ra an toàn đảm bảo theo đúng thủ tục trình tự quy định của pháp luật. Sau khi kê biên, tàu Đoàn Thắng 46 đã được Hội đồng cưỡng chế giao lại cho Công ty Cổ phần Đoàn Thắng và Đoàn thuyền bộ do ông Phạm Lê Hùng ( ĐKHKTT tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa) là Thuyền trưởng của tàu trông coi, bảo quản chờ quyết định xử lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên. Trong thời gian tới, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Nguyên sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục thẩm định và bán đấu giá tầu Đoàn Thắng để đảm bảo việc thanh toán nợ cho VFC theo quy định.
 

 


Theo Nguyễn Thế Mạnh - Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên

Các tin đã đưa ngày: