Sign In

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2023 - 2028

27/02/2023

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 24/02/2023, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thị Thơ Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hải Phòng; đồng chí Trần Hồng Quang, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố cùng các đồng chí đoàn viên công đoàn của 05 Tổ công đoàn trực thuộc.
 

       Đại hội Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố được tổ chức trong không khí thi đua sổi nổi của đoàn viên Công đoàn hướng về Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XV Công đoàn viên chức thành phố, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
 
         
Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội

       Đại hội đánh giá phong trào cán bộ, công chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Cục, Công đoàn Viên chức thành phố, tổ chức điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Cục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra. Thường xuyên tham mưu, phối hợp với lãnh đạo cơ quan chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn, qua đó đã thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, người lao động hăng hái, tích cực thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, vững mạnh.

         
Các tham luận tại Đại hội
 
       Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong công chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động Công đoàn Cục chưa có nhiều sáng tạo, chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cục đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
       Về dự và chỉ đạo Đại hội, Phạm Thị Thơ Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hải Phòng Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố và đồng chí Trần Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS thành phố chí đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà cán bộ, công chức, người lao động và hoạt động Công đoàn Cục đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Công đoàn Cục trong nhiệm kỳ tới. Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng cần thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của đoàn viên, tiếp tục làm tốt công tác quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

        
Đ/c Phạm Thị Thơ- Chủ tịch CĐVC TP và Đ/c Trần Hồng Quang- Bí thư Đảng ủy Cục trưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

       Đại hội đã tập trung trí tuệ, dân chủ, sáng suốt lựa chọn 05 đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đảm bảo tiêu chuẩn và sự tín nhiệm của cán bộ, đoàn viên vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2023- 2028 và 02 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết thay mặt cho toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan Cục THADS thành phố dự Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố lần thứ V.

         
Các Đoàn viên Công đoàn bỏ phiếu bầu cử

         
Các Đ/c Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Nhiệm kỳ 2023-2028 và chia tay các đ/c không tái đắc cử
 
       Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, nghiêm túc, đúng quy trình, với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển Đại hội Công đoàn Cục THADS thành phố đã thành công tốt đẹp.
        Một số hình ảnh  khác tại Đại hội:
 Theo Lê Thị Xinh- Văn phòng Cục THADS TP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: