Sign In

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

23/01/2019

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
Sáng 23/1, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố dự và chủ trì Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Năm 2018, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực cả về số việc và số tiền thụ lý. Về việc, đã thụ lý 17.992 việc (tăng 5,72% so với cùng kỳ), trong đó 11.395 việc có điều kiện giải quyết và 6.350 việc chưa có điều kiện giải quyết. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 8.985 việc, đạt tỷ lệ 78,85% (so với chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục giao cao hơn 6,85%), tăng 1,44% so với cùng kỳ. Về tiền, tổng số tiền đã thụ lý là 7.394.695.658.000 đồng (tăng 59,28% so với cùng kỳ); trong đó 4.437.681.446.000 đồng có điều kiện giải quyết. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 1.658.252.878.000 đồng, đạt tỷ lệ 37,37% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao, cao hơn 5,37%), tăng 54,08% so với cùng kỳ và giảm 2,87% tỷ lệ.

Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, số việc phải giải quyết là 15.829 việc, tương ứng với số tiền là 325.405.892.000 đồng (chiếm 87,97% về việc và 4,4% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết). Trong số loại việc này, đã giải quyết được 8.656 việc, thu được 52.116.617.000 đồng, đạt tỷ lệ 54,68% về việc và 16% về tiền.

Mặc dù số việc, tiền phải tổ chức thi hành án toàn thành phố tăng cao nhưng kết quả tổ chức thi hành án về số tuyệt đối đều tăng so với các năm trước, về tỷ lệ đạt 3/4 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu được giao. Trong đó nhiều đơn vị đạt thành tích cao (4/4 chỉ tiêu) được giao như Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân, huyện Vĩnh Bảo, quận Hồng Bàng, quận Hải An...

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: Công tác phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự có lúc, có nơi chưa kịp thời, chủ động; một số vụ việc có giá trị thi hành lớn chưa tổ chức thi hành dứt điểm; kết quả thi hành án 12 tháng năm 2018 tỷ lệ giảm tiền có điều kiện chuyển kỳ sau tăng 73,9%, toàn thành phố có 6.350 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm 35,29% tổng số phải thi hành)...

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và làm rõ một số vấn đề trong công tác phối hợp thi hành án dân sự giữa các ngành liên quan; thống nhất, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong công tác thi hành án dân sự năm 2019.
 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể và đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự trong năm qua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu cũng như kết quả thực hiện công tác thi hành các bản án dân sự của ngành thi hành án dân sự và các thành viên trong Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, củng cố niềm tin trong nhân dân và thực thi công lý trên địa bàn.

Về nhiệm vụ sắp tới, Phó Chủ tịch yêu cầu ngành thi hành án dân sự và các lực lượng có liên quan phát huy kết quả của năm 2018, bám sát kế hoạch 2019 để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần tập trung xác minh, phân loại các loại việc, tiền để thi hành án đạt, vượt chỉ tiêu được giao; tiếp tục đôn đốc, theo dõi các bản án của tòa đã tuyên.

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp cũng cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, nhất là các vụ trọng án, các vụ án phức tạp để tập trung xử lý; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt các nội dung giữa các bên đã ký kết trong chương trình phối hợp hàng năm; tiếp tục kiện toàn bộ máy và nâng cao trách nhiệm, năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ...


Theo Tô Thành- haiphong.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: