Sign In

Bộ Tư pháp tổ chức lễ bàn giao phụ trách công tác Thi hành án dân sự

24/02/2016

Lễ bàn giao phụ trách công tác thi hành án dân sự

Sáng ngày 18/2/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức lễ bàn giao phụ trách công tác thi hành án dân sự giữa Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Trần Tiến Dũng. Đến dự buổi bàn giao có các Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, đại diện Lãnh đạo một số các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự.
Báo cáo kết quả thi hành án dân sự thời gian qua, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Mai Lương Khôi cho biết: Trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, số việc và tiền thụ lý mới tiếp tục tăng sau từng năm, nhất là về tiền, nhưng nhìn chung các cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong số việc và số tiền cao hơn những năm trước về giá trị tuyệt đối (năm 2015 đã giải quyết xong 533.985 việc, đạt tỷ lệ 89,08%, vượt 1,08% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao; thu được 42.819 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 76%); tổ chức bộ máy, cán bộ của Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương ngày càng được củng cố, kiện toàn, kỷ luật, kỷ cương công tác được duy trì, thực hiện nghiêm túc; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành ngày càng sát sao, hiệu quả; công tác triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan Thi hành án dân sự ngày càng được quan tâm, chú trọng đầu tư. Các mặt công tác khác cũng được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự làtiền đề quan trọng cho những năm tiếp theo và từng bước xây dựng hệ thống Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2015 và nhiệm kỳ 2011 - 2015.
 
   
Phát biểu tại buổi bàn giao, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của hệ thống Thi hành án dân sự trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần tiếp tục chú ý trong thời gian tới như công tác xây dựng thể chế, hướng dẫn nghiệp vụ, công tác cán bộ và đào tạo bồi dưỡng và cần nhanh chóng giải quyết một số các vụ việc phức tạp kéo dài… Đồng chí cũng tin tưởng rằng với bản lĩnh, trí tuệ của mình, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phụ trách công tác này.
Nhận bàn giao phụ trách công tác thi hành án dân sự, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, sự phối hợp của các đơn vị có liên quan để cùng tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, đưa công tác thi hành án dân sự ngày càng phát triển lớn mạnh, bền vững hơn.
 
   

Hải Đăng


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: