Sign In

Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020

07/08/2015

Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, ngày 09/6/2015, Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; cùng dự Đại hội có đồng chí Lê Thị Hoàng Yến, Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Bá Yên, Chánh Văn phòng Đảng – đoàn thể của Bộ Tư pháp; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ và 89/97 đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự.
Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2010-2015, nêu rõ những kết quả đã đạt được trong công tác của Đảng bộ về giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự liên tục được Đảng ủy Bộ Tư pháp công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và đã có những đóng góp quan trọng vào việc nâng cao vị thế của Tổng cục Thi hành án dân sự và xây dựng, phát triển Ngành Thi hành án dân sự.
 
   
Tiếp đó, đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó nghiêm túc kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm và những phương hướng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020.
Trên cơ sở dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2010-2015, các đại biểu tham dự Đại hội đã nghe các tham luận của đại diện một số Chi bộ, thảo luận góp ý kiến hoàn thiện các dự thảo báo cáo của Đảng bộ, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 09 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Sơn- Phó Tổng cục trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự; Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự; bầu đồng chí Mai Lương Khôi – Phó Tổng cục trưởng là Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Thị Phương Hoa- Quyền Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự. Đồng thời, thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đại hội đã bầu ra 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020.
 
   

Phát biểu chúc mừng Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là công tác lãnh đạo về tư tưởng; về xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh những kết quả đã đạt được đồng chí Nguyễn Thúy Hiền cũng đồng tình với những nội dung kiểm điểm của Đảng bộ nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, trong đó lưu ý một số vấn đề như: sự phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số chi bộ chưa thường xuyên, chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao; công tác xây dựng đảng ở một số chi bộ chuyển biến chưa đồng đều; công tác phê và tự phê bình, kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ và nhiều chi bộ chưa thực hiện thường xuyên; việc phát hiện, biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến còn nhiều hạn chế.....Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền cũng yêu cầu Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ mới cần tăng cường sự đoàn kết, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự địa phương phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội đề ra cũng như các chỉ tiêu nhiệm vụ được Quốc hội và Bộ Tư pháp giao cho Ngành Thi hành án dân sự.
 
   

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham luận, thảo luận và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Đại hội đã nhất trí quyết nghị về việc hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự; 100% đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư pháp; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của cơ quan, đơn vị; lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự để lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Thi hành án dân sự hoàn thành các chỉ tiêu công tác của ngành Thi hành án dân sự theo chỉ tiêu đã được Nghị quyết của Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao; Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự và trên 80% chi bộ trực thuộc hàng năm đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, trong đó 15 - 20 % đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”….
 
   

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng đã phát biểu khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế; đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
   

Tổng cục THADS
 


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: