Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Cục năm 2015 (24/12/2015)

         Thực hiện Hướng dẫn số 01 - HD/TU ngày 16/11/2015 của Tỉnh ủy Hà Nam về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015, ngày 17/12/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Cục năm 2015.
 

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế số 14 về công tác phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự. (14/10/2015)

    Sáng ngày 13/10/2015, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP - BCA -TANDTC - VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Đồng chí Bùi Quang Cẩm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.     

Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam. (06/10/2015)

     Thực hiện Quy chế phối hợp 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS ngày 08/5/2015 của Tổng cục thi hành án dân sự và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 

Ký kết Quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự giữa Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam (14/08/2015)

     Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự. Để tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Nam .

Khối Thi đua Nội chính tỉnh Hà Nam tổ chức giao lưu văn nghệ (29/07/2015)

Tối ngày 24/7/2015, Khối Thi đua nội chính tỉnh Hà Nam tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với chủ đề "Khúc hát tự hào". Tham dự đêm giao lưu văn nghệ có các đồng chí Lãnh đạo và đông đảo cán bộ, công chức, người lao động 08 đơn vị thuộc Khối thi đua Nội chính tỉnh.
 

KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH TỈNH HÀ NAM: SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 (14/07/2015)

    Sáng ngày 13/7/2015, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam, Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Lê Thị Liên - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Khối Thi đua nội chính tỉnh chủ trì Hội nghị.
Các tin đã đưa ngày: