Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018

26/12/2017

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018
    Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2017 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2017, triển khai công tác năm 2018.
 
    Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Cẩm, tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp; đại diện Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng toàn thể công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh.
    Tại Hội nghị thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Vũ Ngọc Phương, Phó Cục trưởng trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo đánh giá năm qua mặc dù công tác thi hành án dân sự gặp nhiều khó khăn, nhiều việc dân sự, kinh tế, kinh doanh thương mại, án liên quan đến tín dụng ngân hàng có tính chất phức tạp với số tiền phải thi hành lớn, nhưng với sự đoàn kết, nhất trí của tập thể Lãnh đạo và công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án trong tỉnh, đã bám sát định hướng, chỉ đạo và triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch của Ngành, của địa phương, sự phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành do đó, công tác thi hành án dân sự năm 2017 tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ. Kết quả, trong năm đã tổ chức thi hành 3.085 việc tương ứng với số tiền 198.553.979.000 đồng, trong đó số việc có điều kiện 2.303 việc tương ứng với số tiền 176.264.799.000 đồng, đã thi hành xong 2.040 việc tương ứng với số tiền 102.403.298.000 đồng, đạt 89 % về việc; 58 % về tiền trên số có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu của tổng cục giao là 15% về việc; 24% về tiền. Một số vụ việc khó khăn phức tạp đã được tập trung giải quyết dứt điểm; bộ máy, tổ chức các cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục được tăng cường, củng cố; kỷ cương, kỷ luật ở các đơn vị được siết chặt hơn, bảo đảm đoàn kết nội bộ; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ngày càng sâu sát, chủ động; các mặt công tác khác được quan tâm thực hiện và đạt được kết quả tích cực.
    Bên cạnh mặt đã đạt được, công tác thi hành án dân sự trong tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số việc thi hành có giá trị lớn, việc liên quan đến bất động sản chưa giải quyết xong; Lượng án liên quan đến ma túy không có điều kiện thi hành nhưng chưa đủ điều kiện để thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm, số vụ việc liên quan đến kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng chưa có biện pháp hữu hiệu để thi hành dứt điểm; vẫn còn những sai sót, vi phạm về nghiệp vụ; công tác tuyên truyền pháp luật thi hành án dân sự, thi hành án hành chính chưa có nhiều chuyển biến; công tác quản lý, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao... Vì vậy, cần phải được làm rõ, tìm ra những nguyên nhân và đề ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
           Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao kết quả công tác thi hành án dân sự trong tỉnh năm 2017, tuy nhiên công tác Thi hành án dân sự vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: số việc, số tiền chuyển kỳ sau còn cao trong đó chủ yếu là các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng. Để công tác thi hành án dân sự trong tỉnh đạt kết quả tốt hơn nữa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong năm 2018, toàn ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như, tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, quan tâm, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho công chức và người lao động, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, chính trị. xây dựng giải pháp để nâng cao chất lượng công tác, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ thời gian hoàn thành; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên tổ chức kiểm tra đối với các đơn vị có lượng việc phải thi hành lớn, quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương gương người tốt, cách làm hay. Trong năm 2018 và các năm tiếp theo, các đơn vị THADS trong tỉnh, cần chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp.


    Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Bùi Đức Thái, Cục trưởng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, sự phối hợp trong thời gian qua của các cấp, các ngành, nhất là các Ngành trong Khối nội chính. Mặc dù công tác THADS năm 2017, cơ bản các mặt công tác đã đạt chỉ tiêu giao nhưng bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại cần khắc phục trong những năm tới. Đồng chí Cục trưởng đề nghị các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp cần quan tâm nhiều hơn nữa đối với công tác THADS, thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thi hành án dân sự hoạt động hiệu quả.
    
    

     Đồng chí yêu cầu trong năm 2018, các cơ quan thi hành án trong tỉnh cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, ngay từ đầu năm tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được đề ra trong dự thảo báo cáo của Ngành đó là bảo đảm thi hành xong đạt trên 73,5% về việc; 33 % về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành, giảm trên 4,5% về việc; 4% về tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2019; làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra.
                                               
           
                                                                                  Nguyễn Xuân Thắng - VP Cục THADS tỉnh Hà Nam
 

Các tin đã đưa ngày: