Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam sơ kết 6 tháng năm 2018

10/04/2018

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam sơ kết 6 tháng năm 2018
     Sáng ngày 06 tháng 4 năm 2018, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đ/c Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
 
     Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lãnh đạo Cục Thi hành án, Trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  huyện, thành phố.
     Tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, theo báo cáo đánh giá về cơ bản hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; việc phối hợp giữa các ngành trong công tác thi hành án dân sự ngày càng có hiệu quả, Cơ quan Thường trực Ban Chi đạo đã phát huy vai trò và làm tốt hơn công tác tham mưu, từng bước đổi mới hoạt động. Kết quả 6 tháng đầu năm, đã thi hành xong 1.038 việc với số tiền 10.077.654.000 đồng, trên tổng số phải thi hành  2.234 việc tương đương với số tiền 171.236.917.000 đồng. Tỷ lệ về việc đạt 69%; về tiền đạt 7%.


 
          Các đồng chí tham dự Hội nghị đã thảo luận, bàn biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình phối hợp và thống nhất biện pháp giải quyết một số vụ khó khăn, phức tạp, một số việc tồn đọng kéo dài. Tập trung bàn biện pháp thi hành các vụ việc có giá trị thi hành lớn.


 
          Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo thi hành án tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, để đạt được chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018, Đồng chí yêu cầu các cơ quan THADS trong tỉnh cần chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp; đối với các cấp, ngành ở địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cơ quan THADS triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, giải quyết dứt điểm những vụ án tồn đọng, kéo dài, vụ án với số tiền phải thi hành án lớn... , yêu cầu cơ quan THADS hai cấp tiến hành rà soát lại tất cả các vụ án và có phương án triển khai cụ thể; đối với những vụ việc khó khăn, có tính chất phức tạp... báo cáo Ban chỉ đạoThi hành án và cơ quan Thi hành án cấp trên xin ý kiến chỉ đạo. Bên cạnh đó, đề nghị các đồng chí là thành viên BCĐ cần nâng cao tính chủ động, phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương có liên quan để xử lý hiệu quả những vụ, việc thi hành án dân sự gắn với yêu cầu cải cách tư pháp, xác định cụ thể và rõ ràng công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ của địa phương gắn với nhiệm vụ chính trị trên địa bàn nhằm đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội./.
 
                                                                                     Nguyễn Xuân Thắng – CVP Cục THADS tỉnh Hà Nam
 

Các tin đã đưa ngày: