Sign In

Cục THADS tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023.

29/12/2022

Cục THADS tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023.
     Sáng ngày 27/12/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC năm 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Chi cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và công chức thuộc THADS tỉnh.
 
     Ngay từ đầu năm, tập thể Lãnh đạo Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, toàn ngành đoàn kết phấn đấu, khắc phục những khó khăn, vướng mắc tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả công tác của THADS: Tổng số phải thi hành: 3.536 việc, số tiền 1.123 tỷ 582 triệu 796 nghìn đồng. Đã thi hành xong 2.580 việc, số tiền 767 tỷ 669 triệu 994 nghìn đồng. Số chuyển kỳ sau: 956 việc, số tiền 355 tỷ 912 triệu 802 nghìn đồng (Tỷ lệ đạt 84,34% về việc và 90,87% về giá trị trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành (vượt 0,84% về việc và 50,27% về giá trị so với chỉ tiêu Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp giao). Hội nghị đã thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế nguyên nhân chủ quan và khách quan.
 
    
     Hội nghị có 04 ý kiến thảo luận của các đơn vị, các ý kiến nêu lên những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để phấn đấu về đích trong năm 2023.

   
       Nhằm kịp thời động viên những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị đã công bố Quyết định và trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc: (1) Tập thể: Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" cho 08 đơn vị; Tổng cục trưởng công nhận "Tập thể lao động tiên tiến" và tặng "Giấy khen" cho tập thể Cục; Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 03 tập thể. (2) Cá nhân: Quyết định công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 62 cá nhân; công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" cho 10 cá nhân; tặng "Giấy khen" cho 02 tập thể và 16 cá nhân; Tổng cục trưởng công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 03 cá nhân, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 02 cá nhân, tặng “Giấy khen” tập thể Cục, 01 đồng chí Lãnh đạo Cục.

  
        Để năm 2023 công tác THADS tỉnh Hà Nam phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao, đồng chí Hoàng Văn Tuệ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Tại hội nghị này các đơn vị đã thực hiện việc ký giao ước thi đua lập thành tích hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
     Kết luận Hội nghị đồng chí Cục trưởng cũng cảm ơn các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng thời sẽ tiếp thu và cụ thể hóa trong thời gian tới. Đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh năm 2023 là năm thứ 4 toàn Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; các Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, của HĐND tỉnh; Kế hoạch trọng tâm công tác của Ngành và Chương trình Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, đòi hỏi các đồng chí Lãnh đạo Cục, các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị, các Phòng chuyên môn cần nỗ lực phấn đấu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao trong năm 2023 đặc biệt tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Quan tâm công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát của Cục và các Chi cục cần chủ động quyết liệt, thường xuyên và có hiệu quả; (2) Các phòng thuộc Cục cần chủ động, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo Cục; (3) Công tác cán bộ được kiện toàn, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những công chức không chấp hành kỷ luật, công tác phòng chống, tham nhũng tiêu cực cần kịp thời, kiên quyết hơn kết hợp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác nêu gương của người đứng đầu cũng như tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị cần được quan tâm; (4) Tăng cường công tác phối hợp trong các cơ quan THADS tỉnh nhất là cơ quan Công an, Viện kiểm sát và Tòa án; (5) Thủ trưởng các cơ quan THADS thực hiện tiếp công dân theo quy định, tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng Chấp hành viên và các quy định về trình tự, thủ tục về THADS; (6) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động THADS./.
Bảo Thư – VP Cục

Các tin đã đưa ngày: