Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÀ NAM TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

26/05/2023

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÀ NAM TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
     Căn cứ Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 2018, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước, Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Để công tác bảo vệ bí mật nhà nước đi vào hoạt động nề nếp theo đúng quy định và nâng cao nhận thức, kỹ năng về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cho đội ngũ công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh, ngày 09/5/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho Lãnh đạo, công chức cơ quan Cục, Lãnh đạo và công chức được giao kiêm nhiệm công tác bí mật Nhà nước tại các Chi cục.
 
     Tham dự Hội nghị có đồng chí đại tá Nguyễn Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; đồng chí thượng tá Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh.
 
 
     Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên của Công an tỉnh đã quán triệt một số nội dung của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, thực tiễn áp dụng và thảo luận, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh.


     Thông qua buổi tập huấn, công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh đã nắm rõ, hiểu sâu hơn các quy định và tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, từ đó thực hiện nghiêm quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước./.
- VP -

Các tin đã đưa ngày: