Sign In

Khối thi đua Nội chính ký kết giao ước thi đua 2019

10/04/2019

Khối thi đua Nội chính ký kết giao ước thi đua 2019
Sáng 9/4, Khối thi đua nội chính tổ chức hội nghị phát động và ký giao ước thi đua năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
 
     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực, nổi bật của các đơn vị trong Khối đối với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.
Đồng chí đề nghị các đơn vị trong khối tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu tại hội nghị
 
     Chương trình hành động thực hiện NQ TW 6, NQ TW 7, NQ TW8 khóa XII; các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đaị hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH ở mức cao nhất, góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020) đã được HĐND tỉnh đề ra. Hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2019 của mỗi đơn vị, đặc biệt là 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm.


 
     Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới tư duy, phong cách, phương pháp làm việc; thi đua thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử; nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết công việc. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, người lao động. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.


Các đơn vị khối thi đua Nội chính ký giao ước thi đua 2019
    
     Đặc biệt, các đơn vị trong khối cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…để góp phần tổ chức thành công Đại lễ phật đản Liên hợp quốc VESAK năm 2019. Cùng đó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước theo chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị, gắn nội dung các phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo việc khen thưởng chính xác, khách quan, minh bạch, kịp thời.
    

     Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch UBND tỉnh phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, và phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, 08 đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh (gồm: Cục Thi hành án dân sự, Bộ CHQS, Công an, Viện KSND, Thanh tra, Toà án, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ) đã phát động, ký kết giao ước thi đua với những nội dung: Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thường; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn phong trào thi đua với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đơn vị trong khối chủ động nắm chắc và dự báo chính xác tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; tăng cường trao đổi cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tổ chức sơ, tổng kết phong trào thi đua, tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua và công tác chuyên môn, công tác cán bộ. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự./.
Phòng TCCB- Cục THADS tỉnh  

Các tin đã đưa ngày: