Sign In

Thông báo số 686/TB-THA ngày 12/8/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên (12/08/2021)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ại thửa đất số 63E, tờ bản đồ số 36, diện tích 4m2 tại: Thôn Trung Hà xã Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm (Nay là tổ 7, Ngọc thụy, Long Biên, Hà Nội)
Các tin đã đưa ngày: