Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2016 tại kỳ họp thứ 3 HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2016 -2021 diễn ra trong 2 ngày 15 - 16/12/2016

27/12/2016

Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2016 tại kỳ họp thứ 3 HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2016 -2021 diễn ra trong 2 ngày 15 - 16/12/2016
Tại kỳ họp thứ 3 HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2016 -2021, đồng chí Phạm Quang Dũng – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2016. Báo cáo cho thấy những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án; đặc biệt Chi cục đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo Quận, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, phường trên địa bàn Quận, do vậy kết quả công tác thi hành án dân sự về việc, về tiền năm 2016 của Chi cục đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

 
Qua công tác báo cáo trước HĐND Quận, Chi cục Thi hành án dân sự cũng đã đề xuất một số nội dung: Đề nghị Quận uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Quận quan tâm tăng hỗ trợ kinh phí  cho cơ quan thi hành án dân sự  để Chi cục xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc và hỗ trợ công tác xác minh giải quyết án tạo điều kiện cho Chi cục hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội trên địa bàn quận.
                                                Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: