Sign In

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRUYỀN THÔNG NHÂN DỊP KỲ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 19/7/1946 - 19/7/2019

18/07/2019

Để kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019), Tập thể lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn đã tiến hành chỉ đạo toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thiết thực chào mừng và ôn lại truyền thống vẻ vang về những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) với một số nội dung quan trọng. 
 
Theo đó, ngoài việc yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động trong đơn vị. Tập thể lãnh đạo Chi cục yêu cầu công chức, người lao động cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, nhất là Ban chỉ đạo THADS chỉ đạo toàn diện công tác THADS trên địa bàn. Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong hoạt động THADS. Tổ chức THADS đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục; chú trọng công tác phân loại án để tập trung giải quyết những vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, các vụ việc có giá trị thi hành lớn. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo về thi hành án. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Quan tâm xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh; nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho mỗi cán bộ thi hành án và thực hiện xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động thi hành án. Phát động phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2019, cụ thể là bình xét, lựa chọn và tuyên dương công chức, người lao động có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 73 năm Ngày Truyền thống THADS.

Thực hiện phong trào thi đua cao điểm, công chức người lao động trong đơn vị đã cố gắng thi đua nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2019, cụ thể trong đơn vị đã có 02 Chấp hành viên hoàn thành và vượt chỉ tiêu về việc và giá trị mà Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn giao. Trong đó, Chấp hành viên Nguyễn Thị Thanh Tâm đạt 71% về việc và 35% về giá trị; Chấp hành viên Trương Xuân Bằng đạt 70% về việc và 35% về giá trị.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn cũng tiến hành tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là cán bộ THADS qua các thời kỳ, tổ chức giao hữu thể thao với Tòa án nhân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện và nhiều hoạt động khác tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đội ngũ những người làm công tác THADS, tạo động lực để tiếp tục cống hiến, hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.
   Thực hiện Nguyễn Anh Tuấn
Chi cục THADS Sóc Sơn
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: