Sign In

Chi cục THADS huyện Hoài Đức thi đua lập thành tích chào mừng 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019)

18/07/2019

Chi cục THADS huyện Hoài Đức thi đua lập thành tích chào mừng 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019)
Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-CTHADS ngày 16/4/2019 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội về Phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019).
Thời gian qua công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội tích cực hưởng ứng, ra sức thi đua, lập thành tích Chào mừng ngày truyền thống ngành. Qua 4 tháng thực hiện, kết quả công tác thi hành án 9 tháng năm 2019 có nhiều chuyển biến đạt tỷ lệ 59% về việc, đạt tỷ lệ 20% về tiền, thực hiện thành công nhiều việc cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá, vụ việc cưỡng chế phức tạp, liên quan đến dòng họ, nhiều người phải thi hành án (cưỡng chế có huy động lực lượng, thỏa thuận xong 19 vụ việc với số tiền hơn 60 tỷ đồng). Kết thúc đợt thi đua cao điểm đơn vị có 04 đồng chí thi hành xong trên 60% về việc và trên 25% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.
 

Hình ảnh cưỡng chế vụ dòng họ Phùng tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức

Công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang, tự hào với những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thi hành án Thủ đô năm 2019.

Chi cục THADS Hoài Đức
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: