Sign In

Cưỡng chế thi hành án tại 194 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

18/01/2019

Cưỡng chế thi hành án tại 194 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Để thi hành Quyết định số 50/DSPT ngày 10/4/21998 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Quyết định thi hành án số 1187/QĐTHA ngày 11/8/2009 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội, Quyết định về việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá số 40/QĐ-CTHADS ngày 21/03/2016, về việc giao tài sản cho bà Lê Thị Nguyên; Quyết định về việc cưỡng chế giao nhà, trả nhà và chuyển giao quyền sử dụng đất số 47/QĐ-CTHADS ngày 17/7/2017, đối với và Đặng Thị Lâm và ông Mai Công Ích.
Quá trình thi hành án, Chấp hành viên đã tống đạt quyết định, thông báo cho bà Đặng Thị Lâm (Chủ sử dụng đất), ông Mai Công Ích (Người có tài sản trên đất và đang quản lý tài sản) tự nguyện thi hành án, bàn giao nhà, đất cho bà Lê Thị Nguyên nhưng bà Lâm, ông Ích không tự nguyện thi hành. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tiến hành làm việc với bà Lâm, bà Lâm có ý kiến không chống đối, cản trở việc thi hành án, không thắc mắc, khiếu nại việc thi hành án. Tuy nhiên quyền sử dụng đất của bà Lâm do ông Ích đang quản lý nên bà không thể tự bàn giao cho người mua được tài sản đấu giá.
 
 
Chấp hành viên đọc quyết định cưỡng chế

Nhà số 194 Kim Mã, hiện do ông Mai Công Ích đang quản lý. Lý do ông Ích đang quản lý nhà là do có sự thỏa thuận của ông Ích, bà Lâm, bà Oanh ngày 16/01/1999. Tuy nhiên việc thỏa thuận của bà Lâm, bà Oanh, ông Ích ngày 16/01/1999 làm ảnh hưởng đến quyền lợi của những người được thi hành án khác. Vì vậy, các cơ quan có thẩm quyền có nhiều văn bản yêu cầu thu hồi nhà 194, Kim Mã để thực hiện việc bán đấu giá để thi hành án: công văn số 303-KSTHA ngày 08/10/1999; Công văn số 94/KSTHA ngày 19/3/2001; Công văn số 256/KSTHA ngày 4/10/2001 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Ba Đình yêu cầu Đội Thi hành án quận Ba Đình thu hồi nhà số 10 Kim Mã để chuyển Trung tâm bán đấu giá theo quy định.
 
 
Lực lượng rà soát chất nổ, chất cháy (PK 20E) thực hiện nhiệm vụ

Chấp hành viên đã thông báo cho người phải thi hành án có trách nhiệm chuyển tài sản ra khỏi nhà và giao nhà cho người trúng đấu giá. Do người phải thi hành án không tự nguyện giao tài sản cho người trúng đấu giá, nên Chấp hành viên đã ban hành Quyết định cưỡng chế, thông báo cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Ngày 16 tháng 01 năm 2019 Cục THADS TP Hà Nội tổ chức cưỡng chế giao nhà, trả nhà và chuyển giao quyền sử dụng đất cho người mua trúng đấu giá.
 
 
Giao nhà, trả nhà cho người mua trúng đấu giá

Trong quá trình cưỡng chế gia đình ông Ích ngăn cản quyết liệt lực lượng thi hành án, nhưng với sự phối hợp của các lực lượng tham gia cưỡng chế đã được họp bàn phương án cưỡng chế trước đó nên việc cưỡng chế giao nhà, trả nhà và chuyển giao quyền sử dụng đất cho người mua trúng đấu giá đã thành công, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật, thi hành dứt điểm Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Nguyễn Bách Thắng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: