Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các đơn vị năm 2022

28/04/2022

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các đơn vị năm 2022
Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2022, qua đánh giá kết quả thi hành án 05 tháng đầu năm (từ 01/10/2021 đến 28/02/2022) của toàn thành phố Hà Nội còn đạt thấp cả về chỉ tiêu việc và tiền. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội chỉ đạo thành lập Đoàn công tác với đơn vị chủ lực là Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án để trực tiếp nắm bắt tình hình, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đối với các Chi cục THADS trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các đơn vị đang tổ chức thi hành các vụ án kinh tế, tham nhũng, vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng còn tồn đọng, kéo dài, kiểm tra việc thực hiện kết luận chỉ đạo của Tổng Cục, Cục THADS TP Hà Nội và đơn vị có kết quả chỉ tiêu còn thấp.
Việc kiểm tra, đôn đốc thi hành án được thực hiện từ tháng 03/2022, đến nay đã thực hiện tại khoản 50% đơn vị Chi cục quận/huyện. Theo kế hoạch phân công, các Lãnh đạo Cục sẽ tiếp tục đôn đốc kiểm tra các Chi cục còn lại đến cuối năm công tác. Tại các buổi kiểm tra, Lãnh đạo và Chấp hành viên đơn vị đã trực tiếp báo cáo kết quả và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. Qua đó Đoàn Công tác ghi nhận kết quả đạt được của đơn vị, chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc Chi cục đang gặp phải và kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ đối với từng vụ việc, hồ sơ cụ thể của từng Chấp hành viên.
 

 
Kết thúc buổi làm việc, các đơn vị cam kết đạt chỉ tiêu các tháng tiếp theo cao hơn chỉ tiêu tháng trước và cao hơn cùng kỳ năm trước, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cuối năm. Đoàn Công tác sẽ phúc tra việc thực hiện chỉ đạo và xem xét xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có vi phạm.
 
Vũ Thị Giang Huyền 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: