Sign In

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy

15/08/2017

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và  Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy
Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 28/6/2017 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 10/7/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 05/7/2017 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 14/8/2017, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy đối với toàn thể đảng viên, công chức, đoàn viên và hội viên thuộc các tổ chức chính trị - xã hội của Cục.
Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội Lê Quang Tiến đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; trong đó nhấn mạnh đến những kết quả đã đạt được trong việc xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Buổi học tập đã giúp cho cán bộ đảng viên, công chức nắm vững, hiểu sâu các nội dung, điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao để trên cơ sở đó các đơn vị vận dụng vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy và chỉ đạo phổ biển, triển khai thực hiện nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa 3 nghị quyết quan trọng này vào thực tiễn cuộc sống.
 
 
Đ/c Lê Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội
quán triệt nội dung các nghị quyết

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Lê Quang Tiến  -  Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 

 
Toàn cảnh Hội nghị học tập

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị cấp ủy các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để nhanh chóng đưa việc thực hiện các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; yêu cầu các đồng chí đảng viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả sau 1 ngày học tập, quán triệt các Nghị quyết, đồng thời kiến nghị biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị, trách nhiệm cụ thể của cá nhân và nộp về Đảng ủy Cục chậm nhất ngày 25/8/2017.
Nguyễn Hồng Nhung

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: