Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp

28/08/2017

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp
Trong không khí hào hùng cùng cả nước kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, sáng ngày 26/8/2017 Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Tọa đàm nội bộ kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/81945 - 28/8/2017). Tham dự Tọa đàm có đồng chí Lê Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS Thành phố; các đồng chí Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố
Thông qua diễn văn tại buổi Tọa đàm, đồng chí Vũ Hồng Dương, Phó Cục trưởng nhấn mạnh, 72 năm qua, Ngành Tư pháp đã có sự trưởng thành vượt bậc; công tác Tư pháp đang ngày càng thấm sâu hơn vào từng việc làm thiết thực, giúp cho quốc kế, dân sinh; ngày càng gắn kết, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngành Tư pháp với chức năng xuyên suốt là xây dựng pháp luật, quản lý nhà nước về công tác pháp luật và các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, đã bám sát thực tiễn trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ ban hành và tổ chức thi hành những chính sách, pháp luật quan trọng; xây dựng các thiết chế pháp luật, tư pháp phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
 

 
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Đặc biệt, trong thời kỳ Đổi mới, Ngành Tư pháp đã và đang từng bước nâng tầm nhận thức lí luận, đổi mới tư duy chính trị - pháp lý trong việc nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các chiến lược quốc gia về pháp luật, tư pháp phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao tính dự báo và chất lượng của các chương trình lập pháp, lập quy theo các nhiệm kỳ của Quốc hội, Chính phủ, cũng như việc hoạch định chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, nghề tư pháp; trở thành cơ quan tham mưu tin cậy của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện đường hướng phát triển lĩnh vực pháp luật và tư pháp của đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế...
 

 
Đ/c Vũ Hồng Dương - Phó cục trưởng Cục THADS TP Hà Nội trình bày diễn văn

Việc hoàn thiện tổ chức, thể chế quản lý các lĩnh vực và hoạt động của ngành Tư pháp theo lộ trình, định hướng trong các Chiến lược quốc gia và Chiến lược phát triển Ngành được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Ngành về cơ bản đều đã có luật điều chỉnh. Ngành Tư pháp đã huy động khá hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội bằng việc thực hiện nhất quán và kiên trì chủ trương xã hội hóa việc cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp với những bước đi thận trọng, lộ trình phù hợp, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, vượt bậc và ngày càng ổn định của các nghề luật sư, công chứng, đồng thời, bước đầu phát triển nghề đấu giá viên, thừa phát lại, quản tài viên... qua đó, đảm bảo lợi ích hài hoà của cả 3 khu vực: kinh tế thị trường, Nhà nước pháp quyền và xã hội, bao gồm nhiều đối tượng hưởng chính sách, người nghèo, người dễ bị tổn thương được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước.
Từ quá trình xây dựng và trưởng thành của Ngành trong 72 năm qua, cùng với các bài học quý báu để Ngành vững bước đi lên, trên cơ sở nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội quyết tâm không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Tư pháp theo tấm gương của Bác Hồ, đề cao trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, thực hành phê và tự phê bình sâu sắc, thực chất, thực lòng theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương IV Khóa XI; tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn; kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ đi trước, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc Hội, Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao.

 

 
Đ/c Lê Quang Tiến - Cục trưởng Cục THADS TP Hà Nội phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm kỷ niệm, đồng chí Lê Quang Tiến, Cục trưởng Cục THADS Thành phố nhận định đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, là dịp để để chúng ta cùng ôn lại, nhìn nhận và đánh giá về truyền thống 72 năm của ngành Tư pháp. Cũng tại Tọa đàm này, đồng chí Cục trưởng đã quán triệt, triển khai đến các đơn vị một số văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS; đặc biệt là Công điện số 3020/CĐ-BTP ngày 24/8/2017 của Bộ Tư pháp về việc tập trung giảm án tồn chuyển kỳ sau; đồng thời yêu cầu các đơn vị chỉ đạo phân loại án, khẩn trương tổ chức thi hành án đối vơi các vụ việc có điều kiện thi hành, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là chỉ tiêu về án chuyển kỳ sau.
Sau phần Tọa đàm kỷ niệm, Đoàn cán bộ chủ chốt Cục THADS Thành phố đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan, học tập tại Phòng Truyền thống Bộ Tư pháp, đây là nơi giữ gìn và phát huy giá trị các tư liệu, hiện vật trong quá trình hoạt động của Bộ, của Ngành, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống vẻ vang, khích lệ niềm tự hào cho toàn thể cán bộ, công chức; là nơi để giới thiệu với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, chính quyền, đoàn thể các cấp, các đoàn khách trong nước và quốc tế về lịch sử, truyền thống của Bộ, ngành Tư pháp qua các thời kỳ.


 
Đoàn cán bộ chủ chốt Cục THADS TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xúc động ghi Sổ Lưu niệm Phòng Truyền thống, Cục trưởng Lê Quang Tiến cho biết “Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đoàn cán bộ chủ chốt các cơ quan THADS Hà Nội tổ chức lễ dâng hương chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Bộ Tư pháp. Chúng con thành kính biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng con xin hứa sẽ học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nguyện đoàn kết, phấn đấu xây dựng các cơ quan THADS của Thủ đô Hà Nội trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”.
 
 
Đoàn cán bộ chủ chốt Cục THADS TP Hà Nội tham quan phòng truyền thống

Kế thừa và phát huy truyền thống 72 năm của Ngành Tư pháp, các cơ quan THADS thành phố Hà Nội tiếp tục nỗ lực hơn, năng động hơn, đoàn kết hơn, sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong các lĩnh vực công tác của mình. Với kết quả đó, tập thể Ban chấp hành Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát huy sức mạnh tập thể đoàn kết và thực hiện tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu THADS, ghi dấu ấn trong bức tranh kết quả thi đua của hệ thống THADS nói riêng và của Ngành Tư pháp nói chung./.
Nguyễn Văn Dụng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: