Sign In

Hội nghị cán bộ công chức năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

19/01/2022

Hội nghị cán bộ công chức năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
Sáng ngày 18/01/2022, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 với sự tham dự của toàn thể đoàn viên công đoàn, công chức và người lao động của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
 

 
Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn số 221/HD-UBND-LĐLĐ ngày 07/10/2021 của Ủy ban nhân dân và Liên đoàn lao động Thành phố về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; Thủ trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022; Nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Phạm Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng trình bày báo cáo
kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan
 
Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của thủ trưởng cơ quan theo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; đồng chí Chủ tịch Công đoàn cùng các đồng chí được phân công đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào cán bộ công chức, người lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2022; công khai việc sử sụng tài chính của cơ quan; báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Thanh tra nhân dân.

 
 
 Đồng chí Nguyễn Hương Giang – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính báo cáo công khai tài chính

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày
báo cáo Ban Thanh tra nhân dân

 
Trên cơ sở các nội dung báo cáo, đại diện các Tổ công đoàn đã gửi các bài tham luận đến Đoàn Chủ tịch Hội nghị, các công chức và người lao động đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm câng cao đời sống cho công chức và người lao động; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.
Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của công chức, người lao động; đồng chí Cục trưởng Phạm Văn Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức và người lao động trong năm qua. Thời gian tới, đồng chí Cục trưởng tiếp tục yêu cầu toàn thể công chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND thành phố và Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án giao trong năm 2022 đồng thời nêu cao tinh thần phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị để nâng cao công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa, xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố vững mạnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Nguyễn Thu Hằng – Thư ký Hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết
 
Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, sau khi nghe Thư ký Hội nghị trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua Nghị quyết với kết quả biểu quyết là 100% ý kiến nhất trí.
 
Đồng chí Vũ Hồng Dương phát biểu bế mạc Hội nghị
 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2022.
Phạm Hồng Minh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: