Sign In

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

06/04/2022

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội  quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 02/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đối với toàn thể đảng viên, công chức, người lao động thuộc Cục.
Tại Hội nghị Đồng chí Phạm Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi  hành án dân sự thành phố Hà Nội đã trực tiếp truyền đạt các nội dung: khái quát về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022; các nội dung cơ bản của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Buổi học tâp đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức nắm vững, hiểu sâu các nội dung của kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), đặc biệt những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, thiết thực, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.
 
 
          Đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADSTP. Hà Nội triển khai Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
 
                                                       Toàn cảnh Hội nghị học tập
 
         Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị cấp ủy, người đứng đầu đơn vị vận dụng cụ thể hóa các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục để tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả; Đảng ủy Cục  xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động để đưa việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư sớm đi vào cuộc sống ; yêu cầu các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của bản thân phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Hồng Loan

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: